Kalendarz imprez


27.03.2019

EDUKACJA KULTURALNA W GMINIE WIEJSKIEJ CHODEL

Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu przystąpił do realizacji projektu pn.: „Edukacja kulturalna w gminie wiejskiej Chodel”. Projekt jest współfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna. W ramach projektu mieszkańcy Gminy Chodel mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach artystyczno - kulturalnych.
Zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży:

 warsztaty taneczne w Szkole Podstawowej w Granicach (zajęcia 1 raz w tygodniu dla 1 grupy uczestników, liczba osób w grupie – 30),

 warsztaty taneczne w Szkole Podstawowej w Ratoszynie (zajęcia 1 raz w tygodniu dla 2 grup uczestników, liczba osób w grupie - 30),

 warsztaty taneczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodlu (zajęcia 1 raz w tygodniu dla 2 grup uczestników, liczba osób w grupie - 30),

 zajęcia plastyczno - rękodzielnicze w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodlu (zajęcia 1 raz w tygodniu dla 1 grupy uczestników, liczba osób w grupie - 20),

 warsztaty teatralne w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodlu (zajęcia 1 raz w tygodniu dla 1 grupy uczestników, liczba osób w grupie - 15),

 warsztaty edukacyjno - historyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodlu (zajęcia 1 raz w miesiącu dla 1 grupy czetników, liczba osób w grupie - 15).
Zajęcia i warsztaty dla dorosłych i seniorów:

 warsztaty muzyczno - wokalne w Dziennym Domu „Senior+” w Chodlu (zajęcia 1 raz w tygodniu dla 1 grupy uczestników, liczba osób w grupie - 20),

 warsztaty teatralne w Dziennym Domu „Senior+” w Chodlu (zajęcia 1 raz w tygodniu dla 1 grupy uczestników, liczba osób w grupie - 20),

 warsztaty plastyczno - rękodzielnicze w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodlu (6 warsztatów po 5 godzin każdy, liczba uczestników każdego warsztatu - 20 osób),

 warsztaty kulinarne w Dziennym Domu „Senior+” w Chodlu (4 warsztaty po 4 godziny każdy, liczba uczestników każdego warsztatu - 15 osób),

 warsztaty multimedialne w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodlu (4 warsztaty po 3 godziny każdy, liczba uczestników każdego warsztatu - 6 osób).
W projekcie zaplanowano również organizację 4 wyjazdów integracyjno - edukacyjnych dla uczestników warsztatów i zajęć, tj.: wyjazd do Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie, wyjazd do Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie, wyjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 46.860,00 zł.
Pozyskane dofinansowanie wynosi: 30.000,00 zł.